ឥណទានគ្រឿងចក្រធន់ធ្ងន់

អ្នកនឹងទទួលបានគ្រឿងចក្រធន់ធ្ងន់ក្នុងក្តីស្រមៃរបស់អ្នកដោយធ្វើការស្នើសុំទៅកាន់ អាយឃែរ លីស៊ីង ម.ក។

១. ការពិពណ៌នា

ការពិពណ៌នា លក្ខខណ្ឌ
អតិថិជន បុគ្គលនិងសហគ្រាស
អាយុ អាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ៦៥ ឆ្នាំ
រូបិយប័ណ្ណ ដុល្លារឬប្រាក់រៀល (រៀលខ្មែរ)
ទំហំជួល ចាប់ពី ១០០០ ដុល្លាររហូតដល់ ៣០,០០០ ដុល្លារអាមេរិក (អាចជួលរហូតដល់ ៨០% នៃតម្លៃទ្រព្យ)
រយៈពេល ១២ ទៅ ៦០ ខែ (ប៉ុន្តែអាយុមិនលើសពី ៦៥ ឆ្នាំ)
ឆានែលទូទាត់ - អតិថិជនអាចធ្វើការទូទាត់តាមភ្នាក់ងារវីងជាមួយលេខកូដទូទាត់ ៩៨៩៩
- អតិថិជនអាចធ្វើការទូទាត់តាមភ្នាក់ងារអុីម៉ាន់នីជាមួយលេខកូដទូទាត់ ២១៧២

របៀបស្នើ

សូមអញ្ជើញទៅកាន់ការិយាល័យកណ្តាល បុគ្គលិករបស់យើងរង់​ចាំ​ស្វាគមន៍ និងធ្វើការណែនាំលោកអ្នកលម្អិត​ ឬទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំតាមលេខទូរស័ព្ទ : ០២៣ ៩៦០ ៩៦០ / ០៩៣ ៨៨៨ ៩៦០.

ចុច ទីនេះ ដើម្បីចូលទៅកាន់ទីតាំង.