ឥណទានគ្រឿងអេឡិចត្រូនិក

អ្នកនឹងទទួលបានតុកគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកក្នុងក្តីស្រមៃរបស់អ្នកដោយធ្វើការស្នើសុំទៅកាន់ អាយឃែរ លីស៊ីង ម.ក។

១. ការពិពណ៌នា

ការពិពណ៌នា លក្ខខណ្ឌ
អតិថិជន បុគ្គលនិងសហគ្រាស
អាយុ អាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ៦៥ ឆ្នាំ
រូបិយប័ណ្ណ ដុល្លារឬប្រាក់រៀល (រៀលខ្មែរ)
ទំហំជួល ចាប់ពី ២០០ ដុល្លាររហូតដល់ ៥,០០០ ដុល្លារ (អាចជួលរហូតដល់ ១០០ ភាគរយនៃតម្លៃទ្រព្យ)
រយៈពេល ១២ ទៅ ៣៦ ខែ (ប៉ុន្តែអាយុមិនលើសពី ៦៥ ឆ្នាំ)
ឆានែលទូទាត់ - អតិថិជនអាចធ្វើការទូទាត់តាមភ្នាក់ងារវីងជាមួយលេខកូដទូទាត់ ៩៨៩៩
- អតិថិជនអាចធ្វើការទូទាត់តាមភ្នាក់ងារអុីម៉ាន់នីជាមួយលេខកូដទូទាត់ ២១៧២

របៀបស្នើ

សូមអញ្ជើញទៅកាន់ការិយាល័យកណ្តាល បុគ្គលិករបស់យើងរង់​ចាំ​ស្វាគមន៍ និងធ្វើការណែនាំលោកអ្នកលម្អិត​ ឬទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំតាមលេខទូរស័ព្ទ : ០២៣ ៩៦០ ៩៦០ / ០៩៣ ៨៨៨ ៩៦០.

ចុច ទីនេះ ដើម្បីចូលទៅកាន់ទីតាំង.