ឈ្នះ-ឈ្នះពីអត្ថប្រយោជន៍អាយឃែរកម្ពុជានៅថ្ងៃទី ២៥ ខែធ្នូឆ្នាំ ២០២០

2021-08-19

កម្មវិធី“ ឈ្នះ-ឈ្នះពីការផ្តល់ជូន iCare” ផ្តល់ជូនរង្វាន់ជាច្រើនដូចជាទូរទឹកកក LG GN-B202SQBB ទូរទស្សន៏ LG 24TL520A ១ គ្រឿងទូរសព្ទ័ OPPO A5S ចំនួន ២ គ្រឿង។ ភ្នំពេញ៖ កម្មវិធី“ ឈ្នះ-ឈ្នះពីអាយ-ឃែរបេនីហ្វីត” ត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃទី ២៥ ខែធ្នូឆ្នាំ ២០២០ នៅទីស្នាក់ការកណ្តាលអ៊ី-ឃែរបេនីហ្វីត ព្រឹត្តិការណ៍នេះក៏មានការចូលរួមពីនាយកប្រតិបត្តិកំពូល ៗ ហើយអតិថិជនអាចទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈទំព័រហ្វេសប៊ុកផ្លូវការរបស់ក្រុមហ៊ុន (iCare Benefits Cambodia) ។

កម្មវិធី“ ឈ្នះ-ឈ្នះពីអត្ថប្រយោជន៍អាយឃែរ” ផ្តល់ជូនរង្វាន់ជាច្រើនដូចជាទូរទឹកកក LG GN-B202SQBB ទូរទស្សន៏ LG 24TL520A ១ គ្រឿងទូរសព្ទ័ OPPO A5S ចំនួន ២ គ្រឿង។